A fost publicat noul Regulament privind comunicatiile in serviciul de amator adoptat prin Decizie a Presedintelui ANCOM.
Acesta a fost modificat in urma unei consultari publice, fiind insusite propunerile noastre pentru includerea unor prevederi referitoare la comunicatiile de urgenta prin intermediul retelelor radioamatorilor.
Din raspunsul ANCOM la propunerile transmise in procedura de consultare publica: “În legătură cu propunerea privind introducerea unor prevederi referitoare la activitatea radioamatorilor în situațiile de urgență, aceasta se acceptă în sensul introducerii ca excepƫie posibilitatea stabilirii de legături cu alte staƫii servicii de radiocomunicaƫii şi utilizarea altor benzi radio în afara celor atribuite serviciului de radioamator. Aceste prevederi au un caracter operațional și se regăsesc la punctul IV – „Norme de utilizare a stațiilor radio” din cadrul Anexei – „Condițiile de utilizare a benzilor de frecvențe radio în serviciul de amator”.
Suplimentar trebuie reținut că ANCOM are în vedere, în cursul anului 2017, organizarea unei consultări publice privind radioamatorismul pentru situații de urgență. Acțiunea este menționată inclusiv în planul de acțiuni disponibil la http://www.ancom.org.ro/plan-de-actiuni_119.”.